Rusta och Matcha

Hos oss på Re:Shift är det du och dina behov som står i centrum! Rusta och matcha är en tjänst via Arbetsförmedlingen för dig som behöver extra stöttning och hjälp med att hitta ett jobb eller utbildning. Vi säkerställer att just du får den hjälp du behöver i din jakt på ett nytt arbete eller studier. Du som deltagare behöver inte ha något med dig när du börjar hos oss, bara dig själv och dina möjligheter! 

Med stöd av en professionell och erfaren handledare kan vi hjälpa dig bland annat med att hitta och söka jobb eller utbildning, individuellt utvecklingsmöte, skriva och optimera CV och personligt brev, hitta en praktikplats, intervjuträning, seminarier, workshops, kortare utbildningar och mycket mer.

Vi erbjuder också språkstöd för engelska, arabiska, persiska, dari, serbiska, holländska, bosniska, kroatiska, kurdiska, turkiska, grekiska, somaliska, ryska, m.m.

pattern
people in business meeting happy

Vårt mål

Våra handledare har lång erfarenhet och ett professionellt bemötande med ett enda mål – att hjälpa dig på vägen till ett nytt arbete eller studier!

Om du väljer Re:Shift som leverantör kommer du att få hjälp av en personlig handledare med bland annat hur du skriver ett professionellt CV till att träna intervjutekniker. Du som går Rusta och matcha har även möjlighet till praktik, validering eller yrkeskompetensbedömning. Är du ny i Sverige kan du kombinera tjänsten med SFI-studier.

Nedan ser du en beskrivning av hur vi arbetar i tjänsten som är uppdelad i två delar.

Rusta

Det är individuellt vilket stöd du och andra som söker jobb behöver.
Därför börjar vi alltid med att sätta oss ner och tillsammans göra en gemensam planering som bygger på dina behov.
Exempel på aktiviteter du får hjälp med är:

 • Skapa ett attraktivt CV och personligt brev
 • Förberedelser inför anställningsintervju
 • Träna på anställningsintervju
 • Motivationshöjande samtal
office2
office

Matcha

Det viktigaste för att hitta ett arbete idag är att ha ett brett kontaktnät bland arbetsgivare och det är därför vi lägger stor vikt vid matchningen.
Hos oss på Re:Shift får du:

 • Ta del av vårt breda kontaktnät inom det lokala näringslivet
 • Samarbete med ledande rekryterings- och bemanningsföretag


Sammantaget kan man säga att Re:Shift jobbar dels med att träffa arbetsgivare och hitta rätt arbetskraft samtidigt som vi träffar arbetssökande för att hitta rätt arbetsgivare.

Hur ansöker du till tjänsten Rusta och Matcha?

Rusta och matcha är en tjänst som du kan ta del av under vissa förutsättningar.

 1. Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
  I så fall kan du kontakta Arbetsförmedlingen (0771-416 416) och be om att bli inskriven till Rusta och Matcha.
  Din arbetsförmedlare gör en bedömning om du är berättigad att ta del av tjänsten.
 2. Om du vill välja oss på Re:Shift som leverantör, ange KA-numret för den stad du tillhör här, så kommer vi kontakta dig för ett kartläggningssamtal.
 3. Nu kan vi börja tillsammans att ta fram en individuell utvecklingsplan för hur du ska komma ut snabbast i arbete eller utbildning.
office mobile laptop

Vanliga frågor och svar

think

Rusta och Matcha är en matchningstjänst för dig som kan arbeta, men som behöver extra stöd och hjälp av en handledare för att kunna hitta jobb eller utbildning.

Tjänsten kan pågå maximalt ett år (två gånger á sex månader).

En arbetsförmedlare håller ett inledande samtal, där de utifrån det statistiska bedömningsstödet som bygger på ett 30-tal faktorer, avgör om den sökande ska ingå i Rusta och Matcha. Exempel på faktorer är: utbildning, yrkeserfarenhet och bostadsort. Deltagaren väljer själv leverantör på Arbetsförmedlingens hemsida.

Under programmet kommer du med hjälp av en handledare hos din valda leverantör, att ta del av individuellt anpassade aktiviteter som ska ge dig stöd i att snabbare nå ditt mål: jobb eller utbildning. Leverantören tar tillsammans med arbetssökande fram en individuell utvecklingsplan för hur deltagaren på snabbaste sätt ska få ett arbete eller kunna påbörja en utbildning. Varje deltagare får ett schema med sina aktiviteter. Du ska vara på plats en gång i veckan och ha ett individuellt utvecklingsmöte med din jobbcoach varannan vecka.

Du kan läsa mer om tjänsten Rusta och matcha på Arbetsförmedlingens hemsida:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/rusta-och-matcha

En individuell utvecklingsplan visar vilka aktiviteter du ska utföra eller medverka i för att nå ditt mål.

Utvecklingsplanen utarbetas tillsammans med dig och din handledare för en period av 1-4 veckor framåt.

Denna kommer regelbundet att ses över av din handledare och uppdateras för att säkerställa att det stöd du får anpassas utifrån dina individuella behov.

Genom individuella utvecklingsplanen tydliggörs både för dig och för handledaren vilka aktiviteter som ska göras, vilket datum uppgifterna ska vara färdiga samt hur de kan utföras.

Under tjänsten kommer du att delta i ett flertal aktiviteter. Aktiviteterna som utförs kommer du och jobbcoachen komma fram till baserat på vilka behov du har. Vi erbjuder dig:

 • Personlig jobbcoach och individuella möten.
 • Egen individuell utvecklingsplan med aktiviteter samt målsättning/handlingsplan utifrån dina behov.
 • Kartläggning av dina kompetenser, färdigheter, förutsättningar och yrkesområden.
 • Stöd i att upprätta eller uppdatera ansökningshandlingar som CV och personligt brev.
 • Intervjuträning samt förberedelse inför intervju.
 • Stöd i att söka jobb samt följa upp de sökta jobben.
 • Matchning och tillgång till vårt företagsnätverk mot arbetsgivare eller andra relevanta aktörer med anställningsbehov.
 • Rekryteringsevent, studiebesök, mentorskap, workshops och seminarier.
 • Studie- och yrkesvägledning.
 • Vägledning mot arbete eller utbildning.
 • Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning.
 • Information om till exempel arbetsmarknaden och arbetslivet, orientering inom olika yrkesområden.
 • Språkstöd på över 10 olika språk.
 • Motiverande samtal utifrån kvalitetssäkrade metoder.
 • Hälsofrämjande åtgärder, i form av exempelvis seminarier eller föreläsningar om kost, sömn och motion.
 • Stöd för att stärka din digitala kompetens, till exempel förmågan att hantera digitala verktyg, för att öka dina förutsättningar till jobb eller utbildning.
 • Stöd för att stärka dina språkkunskaper.

En leverantör är en fristående aktör som har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att hjälpa deltagare med tjänsten.
Det finns ett flertal leverantörer på många olika orter som du som deltagare kan välja mellan.

Arbetsförmedlingen bedömer ifall tjänsten är aktuell för dig. De arbetssökande som tar del av Rusta och Matcha (ROM2) ska vara inskrivna i jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet.

Deltagare som är i behov av motivationshöjande insatser och vägledning, liksom behov av kunskap om hur man söker arbete eller utbildning. Likaså kan deltagare vara i behov av språkstöd i viss utsträckning.

Arbetsförmedlingen avgör ifall ditt avstånd från arbetsmarknaden anses vara i den grad att du kan gynnas av tjänsten. Ifall Arbetsförmedlingen anser att du kan gynnas av tjänsten så kommer du få ett beslut om att gå tjänsten.

Processen börjar med att du blir anvisad att gå tjänsten. Därefter så ska du som arbetssökande hitta och välja en leverantör du vill gå hos. När du valt en leverantör kommer du att få en egen jobbcoach. Tillsammans med en jobbcoach kommer du att ta fram en plan på individuellt anpassade aktiviteter i syfte att komma ut i arbete eller påbörja en utbildning.

Ja, du som deltagare kan välja en leverantör på annan ort, men du måste då själv bekosta eventuella resor till och från leverantören.

Principen med Rusta och Matcha är densamma som Stöd och Matchning. De båda är stödåtgärder där arbetssökande hos Arbetsförmedlingen själva får välja en leverantör av individanpassat stöd. Det som skiljer Stöd och Matchning från Rusta och Matcha är främst att uppdraget att rusta arbetssökande på vägen mot studier eller arbete blir tydligare. Du har även har mer tid med din jobbcoach att komma närmare ditt mål.

Tjänstens mål är att få dig som deltagaren ut i jobb eller utbildning så snabbt som möjligt och tjänsten kan maximalt pågå tolv månader. Till skillnad från tjänsten Stöd och Matchning är Rusta och Matcha mer resultatfokuserat, det vill säga leverantören får nästan all sin ersättning när de faktiskt har lyckats hjälpa dig att hitta ett jobb eller en utbildning som passar dig.

Efter att du har gått programmet är målet att du ska ha kommit ut i jobb eller påbörjat en utbildning.

Ett beslut om Rusta och Matcha innebär att du deltar i ett Arbetsförmedlingsprogram där du har rätt till ekonomiskt stöd eller ersättning från Försäkringskassan under tiden du går tjänsten. Detta stöd kallas för aktivitetsstöd. Observera att du under tiden du går tjänsten och får aktivitetsstöd har du inte rätt till a-kassa.

Under tiden du går tjänsten har du rätt till att få delar av stödet på ditt eget språk. Du kan även läsa SFI samtidigt, ifall du har behovet av det.

Rusta och Matcha är helt frivilligt att delta i men för att få ersättning är det viktigt att du följer den planering du har tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det innebär till exempel att du behöver delta i de aktiviteter som ni kommer överens om. Du behöver också vara aktiv och söka jobb om det ingår i din planering. Du behöver rapportera dina aktiviteter varje månad och meddela om du blir sjuk.

Försäkringskassan betalar ut pengarna den 26:e varje månad.

För att du ska kunna få dina pengar den 26:e måste Försäkringskassan få din ansökan senast den 7:e varje månad.

Om du ansöker senare än den 7:e kommer din ersättning betalas ut tidigast den 26:e månaden efter. Om du inte ansöker innan månaden är slut riskerar du att helt bli utan ersättning för månaden före.

För mer information om Aktivitetsstöd och aktivitetsrapport se länk nedan till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen:
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Sök via servicekontor
Du kan besöka servicekontoren på din ort om du behöver hjälp med att ansöka om ersättning. På servicekontoren träffar du en handläggare som hjälper dig att ansöka, ge dig information om ditt ärende samt skriva ut intyg och bevis. Du kan också lämna in dina handlingar. Se länken nedan:
Besök servicekontor

Sök på egen hand
Om du vill ansöka om aktivitetsstöd via Försäkringskassan på egen hand går du in på länken nedan:
Sök på egen hand

Alla deltagare måste göra två rapporteringar per månad för att få ersättning:

 • Den ena är till Arbetsförmedlingen och görs mellan den 1-14 varje månad. Där ska alla aktiviteter och arbete du sökt rapporteras.
 • Den andra rapporten är till Försäkringskassan och ska ske mellan den 1-7 varje månad. Görs den senare blir du utan pengar för aktuell månad. Pengarna betalas ut den 25:e varje månad. Det är deltagarens egna ansvar att det blir gjort, men vi hjälper och stöttar gärna deltagaren att komma ihåg.

1. Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen.
2. Arbetsförmedlingen beslutar om du får gå med i tjänsten.
3. När du har blivit godkänd av Arbetsförmedlingen, välj oss (Re:Shift) som leverantör.
4. Vi kontaktar dig när vi får information från Arbetsförmedlingen att du ska börja.
5. Vi bokar en dag för uppstartsmöte!

think

Välkommen att kontakta oss

contact form support image

  Har du några frågor eller funderingar?
  Skicka ett meddelande till oss så svarar vi så fort vi kan!  JaNej

  Välkommen att kontakta oss

   Har du några frågor eller funderingar?
   Skicka ett meddelande till oss så svarar vi så fort vi kan!   JaNej
   logoBig full white