Outplacement

Vid de tillfällen där en anställd av olika anledningar inte har möjlighet att jobba kvar i sin yrkesroll, kan vi hjälpa både anställd och arbetsgivare att åtskiljas på ett fridsamt och sakligt sätt.

Den anställde får sedan hjälp genom rådgivning och coaching, för att öka möjligheterna att hitta ett nytt jobb. Det behöver inte vara komplicerat att avsluta en anställning.

pattern
outplacement 1

Outplacement

Vår erfarenhet är att många arbetsgivare uppskattar stöd från en extern part som kan stötta medarbetaren till nästa steg i yrkeslivet. Vi tar fram konkreta anställningsmöjligheter utifrån önskemål och individuella förutsättningar.

Genom outplacement hjälper vi arbetsgivare att hantera uppsägningar på ett sätt som främjar alla partner.

Vår målsättning är att både arbetsgivaren och den anställda ska känna en lättnad över att kunna gå vidare.

Uppdragsområde

Vi utgår från klientens förutsättningar och intressen. Inom ramen för uppdraget ingår studie och yrkesvägledning samt starta eget rådgivning.

Denna metod använder vi då vi är övertygade om att vi kommer lyckas med vårt uppdrag. 
Tid för denna tjänst är upp till 6 månader.

outplacement