Om
Oss

Om Oss

Vi är en aktör inom arbetsmarknadstjänster och vuxenutbildning med samlad mångårig erfarenhet inom utbildning, ledarskap, rekrytering, bemanning och omställning. Vi finns just nu i Göteborg,Borås, Karlstad och Växjö.

Vi erbjuder tjänster inom arbetsmarknadsprojekt, inkludering i arbetslivet och stöd och matchning för arbetssökande på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

I vårt arbete möter vi många människor som av olika anledningar saknar jobb. Några är nyanlända och språksvaga, andra är långtidsarbetslösa och går på försörjningsstöd. Detta har lett till en önskan om att hjälpa fler av dessa människor hitta en givande sysselsättning och komma in i samhället. Att bli självförsörjande och självständiga.

 

Tack vare våra resurser och kontakter på arbetsmarknaden kan vi erbjuda olika vägar in i arbetslivet. Exempelvis genom praktik, anställning, start av eget företag eller utbildning. Vi kan också ge stöd och vägledning åt dessa individer, så att de får en konkret handlingsplan, och motivationen för att följa den. Många av de vi hjälper går vidare ut i arbetslivet. Oavsett vad som händer sen ska personen lämna Re:Shift med nya verktyg, ny kunskap och en positiv attityd som hjälper dem ta nästa steg i karriären.

I vår matchningsprocess tar vi hjälp av våra många relationer på arbetsmarknaden. Vi har breda kontaktnät bland lokala arbetsgivare, kommuner, näringsliv och samarbetar även med bemanning- och rekryteringsföretag.

 

Vi tror på mångfald och inkludering i arbetslivet. Varje individ är en potentiell tillgång för samhället, oavsett bakgrund, förkunskaper eller erfarenhetsnivå. Vår uppgift är att förse människor med de verktyg och den kunskap de behöver för att nå sina mål.

 

Våra KA-nummer:

Re:shift Göteborg AB 10065165

 

Re:shift Karlstad AB 10065107

Är det något annat du funderar på?