Jobba hos oss

Vill du också skapa hopp och framtidstro?

Att jobba hos Re:Shift är att jobba för en positiv förändring. Hos oss hjälper du människor att hitta sina förmågor och överkomma sina utmaningar.
Vi sätter ett stort värde på att jobba med inkludering och mångfald, och är väldigt stolta över att sätta Sverige i arbete.

När du jobbar med oss får du vara med i en verksamhet som skapar goda möjligheter, bra matchningar, nya chanser och personlig utveckling.
Slutmålet för Re:Shift är alltid att bidra till att fler ska känna glädje inför varje arbetsdag.

pattern

Spontantansökan

Skicka din ansökan till:
jobb@reshift.se

office mobile laptop

Vill du vara med och skapa nya möjligheter och få fram människors rätta potential?

Skicka gärna in en spontanansökan till oss jobb@reshift.se och märk mejlet med spontanansökan + vilken ort det gäller. För att bli en handledare hos oss behöver du uppfylla dessa krav:


Verifikation av meriter Leverantören ska kunna styrka handledarens kompetens genom verifierbara dokument och intyg när Arbetsförmedlingen så begär.

Arbetsförmedlingen godkänner kompetens för handledare enligt alternativ 1 eller alternativ 2

Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Leverantören avgör själv vilken studieinriktning som är mest lämplig för att nå målet med tjänsten.
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.

Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
– Arbetsledning med personalansvar. – Rekrytering. – Omställningsarbete för arbetssökande. – Studie- och yrkesvägledning. – Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration). – Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. – Arbete med social- och grupp-psykologi. – Karriärvägledning.
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.

Välkommen att kontakta oss

contact form support image

  Har du några frågor eller funderingar?
  Skicka ett meddelande till oss så svarar vi så fort vi kan!



  JaNej

  Välkommen att kontakta oss

   Har du några frågor eller funderingar?
   Skicka ett meddelande till oss så svarar vi så fort vi kan!



   JaNej
   logoBig full white