Om Re:Shift

Vi är en etablerad aktör sedan 2018 inom arbetsmarknadstjänster, kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser med samlad mångårig erfarenhet inom utbildning, ledarskap, rekrytering, bemanning och omställning.

Vi erbjuder tjänster som Rusta och Matcha (ROM2), omställning och outplacement.
Alla som jobbar på Re:Shift har som viktigaste mål att få så många kandidater som möjligt att komma ut i arbete eller utbildning. Vårt fokus är att man ska lyckas!

Re:Shift är företaget som ser människan, detta genomsyrar hela vårt hållbarhetsarbete. Inkludering, mångfald, att ta tillvara människors potential och förmågor är oerhört viktigt för oss. Varje människa kan bidra med något, och i våra kandidater ser vi så mycket vilja och entusiasm. Tillsammans med dem gör vi ett jobb som innebär att fler får tillgång till arbetsmarknaden.

pattern

Fem händelserika år med Re:Shift: En resa av gemenskap och möjligheter!


I dag är en dag som vi på Re:Shift med stolthet delar med er – vi firar fem år av att vägleda och stödja människor på deras resa mot sysselsättning och framgång. Vad som började som ett modigt steg med två medarbetare och en vision har vuxit till en stark gemenskap med omkring 30 engagerade medarbetare och 550 aktiva deltagare.

Dessa fem händelserika år har inte bara gett oss en imponerande tillväxt till 16 kontor och en position bland topp 25 inom vår bransch, utan också möjligheten att skapa en meningsfull tillvaro för såväl våra deltagare som medarbetare. Genom samarbeten med Arbetsförmedlingen inom Rusta och Matcha samt Omställningsfonden, har vi förstärkt vår förmåga att påverka och stödja förändring i vårt samhälle.

Vår styrka ligger i våra medarbetare, som dagligen bidrar med passion, kreativitet och en genuin vilja att göra skillnad. Era ansträngningar har inte bara format vår kultur av samarbete och medmänsklighet, utan har också hjälpt tusentals människor att hitta nya möjligheter och sysselsättning efter att ha genomfört vårt program är en verklig bedrift som inspirerar oss att fortsätta vårt viktiga arbete.
Idag hyllar vi dessa fem händelserika år fyllda av framgångar, utmaningar och samarbete. Vi är stolta över vart vi är idag och ser fram emot att fortsätta denna resa med er alla, med samma passion och engagemang som alltid.

Med djup tacksamhet och en övertygelse om att de bästa åren ännu ligger framför oss,
Re:Shift-teamet

Vår vision

Vi ska vara det mest attraktiva omställnings- och utbildningsföretaget i Sverige.
Genom kunskap, företagskontakter och lokalt engagemang hjälper vi våra deltagare, medarbetare och uppdragsgivare att uppnå sina visioner.

Det viktiga är inte var man kommer ifrån, utan vart man går. I en perfekt värld skulle vi inte behöva tänka på arbetslöshet, och alla kunde på ett ögonblick uppnå sin fulla potential. Vi lever ju tyvärr inte i en perfekt värld – men detta är vad vi på Re:Shift jobbar mot varje dag.

Vad gör vi?

På Re:Shift hjälper vi människor att ta reda på hur de kan nå sina mål, något vi gör på många olika sätt.

Vi jobbar med allt från nyanlända i Sverige, folk som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, de som vill byta bana mitt i livet eller något annat. Behoven är olika, och våra lösningar likaså.

Vi jobbar till exempel mycket med Rusta och matcha/KROM, i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Möjligheterna är många, och vi står redo att göra det vi kan för varje person vi jobbar med.

Varför gör vi det?

Vi jobbar för att alla ska få de verktyg och den vägledning som behövs för att vara en del av arbetsmarknaden, göra den omställning som behövs, och uppfylla de mål som de satt upp.
Det tror vi är det bästa, både för individen och för samhället.

Hur gör vi?

För att ta oss an den moderna arbetsmarknadens många utmaningar har vi en stor verktygslåda med många olika sätt att jobba på.

Det kan börja med att kartlägga en kandidats förmågor och styrkor, gå vidare med utbildning eller praktik, och kan sluta med ett nystartat företag eller kanske en rekrytering tack vare vårt breda kontaktnät med företag och arbetsgivare.

Vem gör vi det för?

Dagarna hos Re:Shift är omväxlande.
Vi finns till för dig som står inför en uppsägning och behöver ställa om, för dig som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden, och för dig som bara funderar över vad nästa steg i arbetslivet kan innebära för dig.
För att inte nämna att vi även finns till för näringslivet, företagarna och alla arbetsgivare som vill matchas med rätt kompetens och personal!

Re:Shift får arbetsmarknadens hjul att rulla lite lättare. Vi vill vara en del av lösningarna – tillsammans med dig.