Westan erbjuder kunder inom skogsindustrin kompetenta, rationella, konkurrenskraftiga och bekymmersfria logistiklösningar. Våra bilar rullar från södra Lappland i norr till Mälaren i söder och över landsgränsen. Med ett personligt engagemang och lättillgängliga medarbetare är det enkelt att vara kund hos Westan. Westan ägs till 100 procent av Reaxcer AB. Reaxcer är ett logistikföretag som erbjuder transport-, maskin-, logistik och miljötjänster samt grus- och ballastprodukter. Företaget ägs av 225 åkerier, främst i Jämtland och Härjedalen. 2015 köpte Reaxcer det då sex år gamla Westan. Eftersom Westan jobbade inom samma verksamhetsområde som Reaxcers affärsområde skog var syftet att arbeta som en enhet och göra effektivitetsvinster för bägge parter. Idag bedrivs all skogslogistik genom Westan och Reaxcer fokuserar sina övriga verksamhetsgrenar. Westan har byggts med nyfikenhet och nyföretagaranda och tack vare Reaxcer fångar vi upp stabilitet och erfarenheter av stort värde.
Westan söker nu Verkställande Direktör
Beskrivning:
– ”Det är dags för mig att till 100% lägga min koncentration på Reaxcerkoncernens övergripande frågor. Därför rekryterar vi en ny VD till Westan som på heltid kan lägga kraft och engagemang på Westans fortsatta utveckling. Jag kommer naturligtvis i min roll som koncern-VD för Reaxcer även fortsättningsvis ha ett starkt intresse av att följa Westan”./Michael Schahine VD Reaxcer

Vi är flexibla när det gäller placeringsort, allt från Strömsund till Stockholms län går att diskutera!
Kvalifikationer:
För att bli en framgångsrik VD för Westan behöver du ha en djup kundförståelse. Du har insikter i vilka utmaningar som kunderna står inför, du har förståelse för företagskulturen och ett genuint intresse för kunderna, både på det personliga planet och givetvis på det affärsmässiga/verksamhetsmässiga. Vi söker alltså dig som är en erfaren och inspirerande ledare med gedigen branschkunskap.
Du har en relevant akademisk utbildning. Att du har goda ekonomikunskaper ser vi som en självklarhet.
Som person och ledare söker vi dig som:
– har ett framtidstänkande och ser innovationer och ny teknik som möjligheter
– har strategisk förmåga samtidigt som du är ”här och nu”
– förstår vikten av att värdesätta Westans kultur och vårda den egna organisationen
– behåller lugnet även när det ”blåser”
– är disciplinerad och skapar ordning och reda

Anställningsform:
Du har förtroendearbetstid och individuella förutsättningar vad gäller lön och förmåner enligt VD-avtal.
Sysselsättningsgrad:
Heltid
Övrig information:
Urvalsarbetet kommer att ske löpande varför vi rekommenderar att du gör din ansökan snarast möjligt.
Ansökan till den rubricerade rollen sker genom att du registrerar CV och ett personligt brev på www.kornboden.se
Ange löneanspråk i din ansökan.
Tillsättning sker efter överenskommelse. 
Kornbodens rekryterare mottar frågor gällande kvalifikationer etc. under hela ansökningstiden. 
Rekryteringsprocessens huvuddrag:

Ansökningsperiod med möjlighet till frågor och svar
Första urval
Telefonkontakt med ett första urval
Intervju
Slutligt urval och presentation för WESTAN
Slutintervjuer
Bakgrundskontroll i öppna källor
Referenstagning
Personlighetstest
Återkoppling och avslut


I vår snabbrörliga värld är det viktigare än någonsin att ha rätt kompetens inom sitt företag. Vår kunskap om dina förutsättningar på den lokala marknaden tillsammans med vår erfarenhet, gör att vi kan hitta och attrahera de medarbetare du behöver för att lyckas ännu bättre. Kornboden Rekrytering & Bemanning jobbar alltid nära dig som kund och våra kontor hittar du i Sundsvall, Örebro, Örnsköldsvik, Hälsingland och Östersund. Kornboden är en del av OnePartnerGroup.

Sökord: Verkställande Direktör, Westan, rundvirkestransporter,