Vill du vara med och påverka Blekingebornas vardag och leda framtidens kollektivtrafik i Blekinge?

Som Trafikdirektör har du tillsammans med dina engagerade medarbetare inom marknad, produkter- och tjänsteutveckling, försäljning, kundservice och trafik möjligheten att påverka, förenkla och förbättra Blekingebornas vardag. Nuvarande Trafikdirektör går i pension under hösten och nu söker vi dig som vill vara med och skapa värde genom att driva den regionala utvecklingen och fortsätta göra kollektivtrafiken till ett attraktivt, enkelt och klimatsmart sätt att resa.

Varje år görs över 9 miljoner resor med Blekingetrafiken. Blekingetrafiken har bland de nöjdaste kunderna inom kollektivtrafiken i Sverige. Det gör oss stolta men inte nöjda. För att nå våra mål ska vi ligga i framkant och fortsätta utveckla kollektivtrafiken. Det tror vi att vi gör bäst med kunden i fokus och med inspiration från omvärlden.

Blekingetrafikens mål som styr verksamheten är beslutade i Trafikförsörjningsprogrammet.

Om Blekingetrafiken

För Blekingetrafiken handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Blekingetrafiken är ett starkt varumärke och en attraktiv arbetsgivare. Tillsammans med kunder skapas möten och det bidrar till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner, där människor kan bo och leva med livskvalitet. 

Blekingetrafiken är en förvaltning inom Region Blekinge och är en politiskt styrd organisation. Uppdraget är att bidra till att det ska vara enkelt att leva i Blekinge utan bil och målet är att fler ska välja att åka kollektivt. Verksamheten ansvarar för resande med buss, tåg, skärgårdstrafik, skolskjutsar, färdtjänst samt sjukresor. Här finns det en stor bredd av kompetenser; man arbetar med trafikplanering, marknadsföring, information, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, beställningsmottagning och kundservice. Blekingetrafiken har 43 medarbetare men vi sysselsätter ungefär 700 personer genom att trafiken är upphandlad så att andra trafikföretag kör på Blekingetrafikens uppdrag.

Det här är du

Blekingetrafiken vågar tänka nytt – vågar du? I och med den rådande situationen med Covid-19 står Blekingetrafiken och hela kollektivtrafikbranschen inför stora utmaningar. Med den breda kompetens som Blekingetrafiken besitter och tillsammans med dig kommer man att behöva se nya möjligheter som utvecklar kollektivtrafiken på sikt.

Nyligen lanserades ett nytt biljettsystem som utvecklas kontinuerligt gemensamt med Skånetrafiken och Östgötatrafiken. Blekingetrafiken har lanserat ny busstrafik på de större orterna i Blekinge vilket har ökat marknadsandelen gentemot bilen. Trots att Blekinge är ett relativt litet län har man stor påverkan inom branschen och vågar ligga i framkant både när det gäller produkt- och tjänsteutveckling, trafikplanering, marknad och försäljning. Blekingetrafiken är en liten verksamhet i en stor organisation. Det är av stor vikt att du som Trafikdirektör har kunden i fokus. Du ska våga tänka nytt och utmana. Som Trafikdirektör kan du arbeta både strategisk och prestigelöst, tjänsten är inte operativ. Du är visionär, kommunikativ och lyhörd och säkerställer på så sätt att budskap går fram och att beslut blir genomförda.

Du är samtidigt en trygg och stabil ledare som med ett tillitsbaserat ledarskap och en positiv attityd skapar engagemang och motivation hos dina medarbetare.

För att vara aktuell för tjänsten har du förutom kunskap/erfarenhet av kollektivtrafik, en högre akademisk utbildning inom relevant område, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig.

Du har en dokumenterad god erfarenhet av strategiskt ledarskap och erfarenhet av politiskt styrd organisation. Vi ser även att du har en erfarenhet av förändringsarbete, samverkan med olika aktörer samt en vana av förhandlingar med såväl leverantörer som samarbetspartners. Har du dessutom vana av att hantera media är det meriterande.

Arbetsuppgifter

Som Trafikdirektör leder, utvecklar och samordnar du hela förvaltningen. Trafikdirektören ingår i Region Blekinges ledningsgrupp, rapporterar till regiondirektören och är ansvarig tjänsteman för Trafiknämnden. Till din hjälp har du en ledningsgrupp med 6 personer. Då tjänsten är politiskt tillsatt, kommer regionstyrelsen ta det slutgiltiga beslutet om anställningen.

Anställningen är säkerhetsklassad. Före anställning sker säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Blekingetrafiken erbjuder
Hos Blekingetrafiken kommer du få en stimulerande och viktig roll i att fortsatta resan in i framtidens kollektivtrafik. Tjänsten är en tillsvidareanställning med ett chefsförordnande på 5 år.
Välkommen ombord!

Ansökan
Region Blekinge har i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Vänligen skicka in din ansökan till www.onepartnergroup.se senast den 18/10 2020.
Vi hanterar ansökningarna löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jenni Aronsson på nummer 0455–34 15 91.

Läs gärna mer om Blekingetrafiken på www.blekingetrafiken.se

Välkommen med din ansökan!