Om kundföretaget
Augustssons Beslagsindustri AB är ett familjeföretag med anor från 1946. Företaget grundades av den nuvarande ägaren Sivert Augustssons far och farbror Alvar och Sven Augustsson, med tillverkning av karbinhakar och beslag. Sivert övertog företaget 1986 och då ändrades inriktningen till enbart legotillverkning. Idag är vi 45 personer som arbetar inom företaget, med 3500m² produktions- och lagerlokal till vårt förfogande.

Vi svarvar, fräser, kapar, stansar och monterar. Vår stora specialitet är att jobba i aluminium, men vi har även lång erfarenhet av järn, rostfritt, plast och mässing. Vår andra stora styrka är en gedigen erfarenhet av kundunik montering och packning med avrop och lagerhållning.
Vi fokuserar nu på en automationsprocess för bättre arbetsmiljö och konkurrenskraftigare prisbild.

Vi arbetar med stora som små kunder. Vår inställning är att även små kunder kan bli stora.

För att korta ner och effektivisera uppstart av nya jobb så konstruerar och tillverkar vi alla våra egna fixturer och verktyg i vår egen verktygsavdelning.

Företaget är idag certifierat enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 och har som målsättning att certifieras enligt IATF.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ledningsgruppen och arbeta med följande:

• Ansvara för att organisationens ledningssystem är kommunicerat, aktuellt och verkningsfullt
• Vara föredragande för ledningsgrupp och i övrigt vara rådgivande och kompetensstöd i kvalitets- och miljöfrågor för hela organisationen
• Fortlöpande driva analys och riskhanteringsprocesser inom miljö.
• Vara ansvarig kontaktman mot kunder och leverantörer i kvalitetsfrågor.
• Följa upp kvalitetsutvärderingar som exempelvis egenkontrollprogram, resultat, fel, avvikelser och klagomål
• Vara ett kompetensstöd för verksamheten vid framtagande av strategier, styrdokument och handlingsplaner
• Medverka vid eller vara rådgivande vid framtagning av ny information eller utbildningar avseende kvalitetsarbetet
• Kontrollera att kvalitetsunderlag följs
• Genomföra eller medverka vid interna kvalitetsrevisioner och att korrigerande åtgärder vidtas
• Medverka till organisationens försäkringsarbete
• Fortlöpande driva analys och riskhanteringsprocesser inom kvalitetsarbetet med fokus på kund och relationer, fel, avvikelser, affärsnytta och i övrigt identifierade hot och risker
• Aktivt informera sig om utvecklingen inom kvalitet och miljö
• Ansvara för att rapportera kvalitetsprestanda och efterlevnad av miljöarbetet till ledningen

Din profil
• Du bör ha relevant utbildning inom kvalitet alternativt flera års dokumenterad erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete.
• Du har erfarenhet att arbeta med MSA, PPAP, SPC och APQP
• Erfarenhet av ISO TS och/eller IATF 16949 är starkt meriterande.
• Du har ett systematiskt, riskbaserat, förebyggande och proaktivt förhållningssätt

Om vårt företag
OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Vi finns verksamma på 46 orter i Sverige och har över 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom kan vi erbjuda ett stort utbud av lediga tjänster, inom flera områden och med olika kompetenskrav.

För oss är det viktigt att du ska trivas och känna glädje över att gå till jobbet. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig. Oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder.
www.onepartnergroup.se