”Vill du vara med att bygga upp en ny funktion? Är du en prestigelös ledare med modet att tänka nytt?  Tilltalas du av strukturerat arbete med ett uppdrag av att driva förbättringar? Är du ansvarstagande och målinriktad?  Då kanske det här är ditt nästa jobb

Övergripande rollbeskrivning:
Almis AML-funktion är nyinrättad och som chef kommer du att leda arbetet med att etablera processer, arbetssätt och rutiner kring AML-arbetet, samt leda medarbetarna i deras dagliga arbete. AML-funktionen är en viktig del i koncernens förstalinjearbete med att motverka penningtvätt och terroristfinansiering. Den centrala AML-funktionen tillhandahåller främst kundkännedomstjänster (KYC)  vid on-boarding och uppföljning av kundrelationer vilket också innefattar transaktionsmonitorering, både till moderbolaget och till Almis övriga regionala bolag samt Almi Invest. Vidare tillhandahåller funktionen tjänster rörande rapportering och uppföljning åt koncernbolagens särskilt utsedda befattningshavare (SUB). Arbetet innefattar både löpande processer, strategiska åtgärder och rapportering i det strukturerade arbetet med att motverka penningtvätt och terroristfinansiering.

Rollen har breda kontaktytor såväl inom som utanför organisationen och stort fokus ligger på att leda och styra en arbetsgrupp som har ett stort genomflöde av ärenden utifrån fastställda processer. Gruppen innefattar idag tre handläggare. Du är direktrapporterande till Almi-koncernens kreditchef men rollen innefattar också rapportering till koncernbolagens SUB samt en tät dialog med Almi-koncernens Centralt funktionsansvarige.
Visst resande ingår i tjänsten. Placeringsort är Östersund.

Formella Meriter :
Vi tror att du har en utbildning på universitets-/högskolenivå med juridisk, ekonomisk eller annan relevant inriktning. Alternativt har du annan erfarenhet/bakgrund som kan prövas likvärdig. Tidigare erfarenhet av strukturerat AML-arbete är mycket önskvärt.
Du har erfarenhet av att både leda och arbeta i projekt liksom av daglig arbetsledning.
Du behöver ha en god språklig förmåga när det gäller att uttrycka dig i tal och skrift.
Har du erfarenhet av arbete med fokus på regelefterlevnad inom statlig verksamhet med fokus på finansiella regelverk och risk är det mycket meriterande.

Personliga egenskaper:

 • Hög integritet
 • Positiv, lyhörd och tydlig ledare
 • God ledare
 • Kommunikativt duktig
 • Helhetsperspektiv
 • Regelmedveten och riskfokuserad men samtidigt pragmatisk
 • Lösnings- och Utvecklingsorienterad

Att arbeta på Almi 
På Almi är kompetensnivån hög och samhällsengagemanget och affärsmässigheten en viktig drivkraft. Det finns ett starkt gemensamt intresse – att se fler växande och framgångsrika företag i Sverige. För att trivas hos Almi stimuleras du därför av att tillsammans med dina kollegor arbeta för andra människors framgång och för ett hållbart företagande. Arbetsmiljön präglas av glädje och stort engagemang där vi värdesätter modet att tänka nytt.   
  
På Almi värdesätter vi olikheter, vi driver ett aktivt mångfaldsarbete både internt och externt och tror på att medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, och utländsk bakgrund en självklarhet. 

Anställningsform/Sysselsättningsgrad/Arbetstid/Lön:
Tillsvidareanställning.
Heltid.
Individuell lön.

Övrig information:
Ansökan till tjänsten sker genom att du registrerar CV och ett personligt brev via: www.onepartnergroup.se

Rekryteringsprocessens huvuddrag:

 • Ansökningsperiod med möjlighet till frågor och svar
 • Första urval
 • Telefonkontakt med ett första urval
 • Intervju
 • Slutligt urval och presentation för Almi FöretagsPartner AB
 • Personlighetstest
 • Slutintervjuer
 • Referenstagning
 • En bakgrundskontroll genomförs på slutkandidaten vid en tillsättning på Almi 
 • Återkoppling och avslutsadministration