Nu söker vi en Arkivarie till myndighet i Stockholm. Behovet är inledningsvis att anlita en arkivarie på heltid under 9 månader med möjlighet att förlänga ytterligare tre månader. 

Arbetsuppgifter: 
Du kommer få planera och administrera en kommande flytt av arkivet då myndigheten under den aktuella perioden kommer att flytta till nya lokaler. Du kommer även utföra registratorsuppgifter och andra administrativa uppgifter. Dessa arbetsuppgifter kan bland annat vara:
– Ta fram bilder, texter och datafiler utifrån förfrågningar.
– Framtagning och utlämnande av information från fysiska arkiv, historiska samlingar eller databaser.
– Bedömningar avseende innehåll i handlingar för vad som måste bevaras och vad som kan gallras, samt hur handlingar ska förvaras.
– Delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument för det interna arkivarbetet.

Vem söker vi?:
Du behöver högskoleutbildning eller likvärdig utbildning och minst 1års erfarenhet från liknande arbete. Alternativt ingen utbildning men då med 3års erfarenhet av liknande arbete.
Du behöver jobba obehindrat i MS Office. Vi ser det som fördelaktigt om du har jobbat i ärendehanteringssystem tidigare.

Du kommer inledningsvis vara anställd av oss på OnePartnerGroup och jobba som konsult hos myndigheten. Uppdraget är minst 9 månader men kan förlängas ytterligare 3 månader.
Omfattning: heltid
Lön: Marknadsmässig
Start: 3 Februari