Nu söker vi en Enhetsadministratör till myndighet i centrala Stockholm.

Myndigheten driver utvecklingen av effektiva arbetsformer och systemstöd för att
säkerställa att Skolverket är en professionell handläggningsmyndighet. Avdelningen ansvarar för
handläggning av statsbidrag och lärarlegitimationer. Lärarlegitimationsenheternas uppdrag och ansvar är
att utfärda lärarlegitimationer och föra register på legitimerade lärare och förskollärare. Arbetet sker
enligt reglerna i skollagen och behörighetsförordningen och syftar till att öka kvaliteten i skolan, höja
statusen på yrket och tydliggöra vad en lärare och förskollärare är behörig att undervisa i.

Arbetsuppgifter:
Enhetsadministratören ansvarar för administrativt stöd åt chefer och medarbetare. Det kan innefatta:
Personaladministration, t ex anställningsunderlag och granskning av rapportering.
Ekonomiadministration såsom uppföljning och fakturahantering övrigt administrativt stöd till enhetschefer, till exempel diarieföring, bokning av möteslokaler, skriva
minnesanteckningar vid möten m.m.
Du kommer ingå i en administratörsgrupp och bidra till samordningen av administrativa frågor på avdelningen

Vem söker vi:
Du har gymnasieutbildning
Du har erfarenhet av att arbeta som administratör inom handläggande verksamhet minst 1 år
Vidare bör du vara serviceinriktad och flexibel. Arbetet kräver även att du är metodisk och noggrann.

Du kommer vara anställd av OnePartnerGroup och jobba som konsult hos myndigheten.
Start: 2020-01-27 till 2020-04-30.
Uppdraget kan komma att förlängas till 2020-09-30.
Omfattning: heltid
Lön: marknadsmässig