Hållbarhet

För oss på Re:Shift är hållbarhet centralt för vår verksamhet det innebär att det vi gör ska bidra till att skapa värde och en mer hållbar, jämlik och rättvis samhällsutveckling.

För Re:Shift handlar hållbarhet huvudsakligen om att göra samhällsnytta genom att förse deltagare med rätt kompetens för att öka individens möjligheter i samhället och minska utanförskapet samt intern personlig utveckling.

När fler kommer ut i sysselsättning och egenförsörjning och hittar rätt arbetsgivare skapas och stärks ett konkurrenskraftigt näringsliv vilket leder till ett socialt hållbart samhälle. Vi jobbar för att skapa inkluderande arbetsplatser där individer kan växa och samtidigt skapa engagemang och höja effektiviteten.

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av Re:Shifts verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

mangfald

Mångfald, jämställdhet och inkludering

Genom att erbjuda tjänster och utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov bidrar vi till att skapa ett mer inkluderande arbetsliv – inte bara för våra deltagare, medarbetare, arbetsgivare men också för hela samhället.

Mångfald baserad på kompetens skapar omständigheter för ökad tillväxt och hälsosamma organisationer och för oss är det en självklarhet att vår personal ska spegla den mångfald som finns i samhället. Därför försöker vi hålla vår rekrytering fördomsfri och det är en central del i våra processer på Re:Shift.

Genom att identifiera varje steg i processen där fördomar kan spela in kan vi hitta kritiska punkter i vår rekryteringsprocess. Vi arbetar även aktivt med att främja jämställdhet. Dessutom ska Re:Shifts ledning spegla den etniska mångfald som finns i samhället genom könsfördelning och utländsk bakgrund.

Socialt ansvar, trygghet och personlig utveckling

På Re:Shift ska medarbetare och deltagare trivas, utvecklas, må bra och känna sig trygga. Vi ska erbjuda en god och säker arbets- och utbildningsmiljö, såväl fysisk som psykisk för att främja den personliga utvecklingen.

Genom att arbeta inkluderande skapas mångfald som leder till en bättre arbetsmiljö samt ökad affärsnytta när olika erfarenheter, perspektiv och kunskap nyttjas på bästa sätt. Att våra medarbetare och deltagare trivs på Re:Shift bidrar till goda relationer med våra kunder. Alla våra medarbetare har kollektivavtal och den anställningstrygghet som kommer med det.

hem bild Re:Shift Rusta och Matcha Omställning Outplacement
hallbarhet sysselsattning

Skapa sysselsättning

Genom att rusta våra deltagare med de rätta verktygen och kompetenser som sedan matchas till rätt sysselsättning stärker vi individen och dess konkurrenskraft i yrkeslivet, vilket bidrar till ökad egenförsörjning.

Vårt mål är att bidra till en bättre framtid för alla: för våra deltagare, medarbetare och arbetsgivare– samt övriga branscher vi kan vara med och påverka. Re:Shift vill förankras med att vi gör skillnad för människor i vår närhet.

Re:Shifts hållbarhetsrapport

Vi vill framställa en hållbarhetsrapport, denna rapport är för oss inte ett krav, däremot ser vi det som en nödvändighet och ett ansvar i syfte att vara med i utvecklingen och skapa ett bättre samhälle. Vårt arbete handlar om att få människor, företag och samhällen att må bättre, samtidigt som vi strävar efter att ha en långsiktig hållbar affärsmodell och därmed vara en förebild för andra.

Vi vill med denna hållbarhetsrapport skapa delaktighet i vår verksamhet, skapa värde för våra deltagare, arbetsgivare och samhället samt bidra till en god arbetsmiljö bland våra medarbetare.

Hållbart företagande för oss på Re:Shift innebär värdeskapande på ett långsiktigt plan med en affärsstrategi som främjar etiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter. Det innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden och transparens , men även respekt för rättigheter och anpassade affärsmodeller. Vi letar alltså efter sätt att framtidssäkra våra processer. Vår ambition är att vara det självklara valet för alla som vill jobba för ett mer hållbart, jämställt och inkluderande näringsliv.

I Re:Shifts hållbarhetsrapport redovisar vi vårt hållbarhetsarbete. Rapporten hittar du här (länk kommer snart).

hallbarhet rapport