Auktoriserat

Re:Shift är kvalitetsauktoriserade av Utbildningsföretagen och Kompetensföretagen.

Utbildningsföretagen består av fria utbildningsföretag inom skilda branscher.

Kompetensföretagen är en branch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och bemanning.

Du kan läsa mer om våran kvalitetssäkring längre ner på sidan.

pattern

Utbildningsföretagen

Om Utbildningsföretagen
Utbildningsföretagens medlemsföretag är ledande i utvecklingen av moderna och effektiva inlärningsmetoder och, ger kunderna bästa nytta med högsta kvalitet och har klara riktlinjer för etiskt uppträdande på marknaden.

Utbildningsföretagens uppgifter
Utbildningsföretagen har till uppgift att verka för hög kvalitet på den utbildning som anordnas utanför det offentliga utbildningsväsendet.

Våra kunder ska vara nöjda
Föreningens medlemmar strävar efter att hålla en kvalitetsnivå på sina utbildningar som innebär att varje kund är en god referens.

Utbildningsföretagens medlemsföretag arbetar för att:

  • Erbjuda bra kundnytta till en rimlig kostnad
  • Erbjuda deltagaren/eleven rätt utbildning för varje behov
  • Öka förtroendet för de fria utbildningsföretagen
  • Bidra till samhällsutvecklingen, skapa arbeten, kompetens och utveckling
  • På ett korrekt sätt erlägga av myndigheter ålagda skatter och avgifter
  • Värna om miljön
  • Kvalitetspolicy
  • Medlemmarna följer och utvecklar successivt den kvalitetspolicy som föreningen fastställt och som har följande innehåll.

Du kan läsa mer om Utbildningsföretagen här.

Auktoriserat mobil
Auktoriserat händer

Kvalitetssäkring

Vi håller vad vi lovar
De utbildningar vi tillhandahåller ska uppfylla utlovat innehåll.

Vi söker ständiga förbättringar
Vi arbetar fortlöpande med att förbättra våra utbildningar, tjänster och vår verksamhet.

Våra utbildare har kompetens och erfarenhet
Vi säkerställer att våra utbildare har nödvändig och aktuell kompetens samt egen erfarenhet av området.

Kompetensföretagen

Kompetens­företagens medlems­företag är automatiskt medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagar­organisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 50 medlems­organisationer för drygt 60 000 medlems­företag med över 1 500 000 medarbetare.

Dem samarbetar också med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och trygghetsråden.

Genom den europeiska organisationen World Employment Confederation, WEC, arbetar dem internationellt med opinionsbildning för att utveckla gemensamma, europeiska standarder samt hjälpa nya medlemsländer i EU att standardisera sina lokala verksamheter.

Auktoriserat stämpel

Våra utbildare har kompetens och erfarenhet

Kompetens­företagens auktorisation är en kvalitetsstämpel, och för att beviljas krävs att ett antal stränga villkor uppfylls.
Du kan läsa mer om Kompetens­företagens villkor här.